Föreläsningar

Inspirationsföreläsningar – Mentorprogram
Det finns många mentorprogram ute på marknaden idag. Det är bra – ideella mentorer stöttar nya företagare, nya chefer, ungdomar etc. RHM erbjuder inspirationsföreläsningar för både mentorer och adepter i syfte att öka kvalitén. Även om man är en duktig företagsledare eller specialist är inte det samma sak som att vara en duktig mentor. Förhållningssättet är annorlunda. Vi delar med oss vad en mentor skall tänka på och vad en adept skall ställa för krav. RHM har delat med sig av sina erfarenheter i många program som exempelvis Sydsvenska Industri- & Handelskammaren, ALMI, SKTF etc.

“If you have thoughts about mentorprogrammes I strongly recommend RHM. Rolf gives, both the mentors and the mentees, his professional views of the real meaning of such commitment and program.”

Maria Wilhelms, Coordinator, SKTF

Inspirationsföreläsningar – Självledarskap och Personlig utveckling i unga år.
Varje människa har en unik talang. Ett antal talanger som till slut hamnar i en skärningspunkt, som utkristalliserar sig och blir tydlig. Det är dock inte alltid så lätt att upptäcka den uniciteten hos sig själv. Utav den anledningen gör vi föreläsningar i gymnasieskolan om att leda sig själv, hur man hittar sin talang och hur man utvecklar den till ett antal styrkor.

”Han gjorde mig mycket motiverad och taggad på att åstadkomma något stort med hjälp av mina drömmar!”

Elev på Sundsgymnasiet, Vellinge

”Bra innehåll och en mycket erfaren och kompetent föreläsare!”

Elev på Sundsgymnasiet, Vellinge