Produkter & Tjänster

RHM erbjuder tre produkter:

Executive Mentoring (EM)
Executive Mentoring vänder sig till entreprenörer och direktörer. Det vill säga företagsledare, vd:ar och medlemmar i en företagsledning.
I detta forum kan du diskutera allt – från det privata till det professionella. Från relation till expansion. Våra mentorer är erfarna och har suttit på liknande höga poster, förstår situationen och är samtidigt utbildade och har detta som sitt yrke.
Att vara ledare är en utsatt position. Samtidigt som tiden för reflektion är begränsad.
En professionell mentor ger perspektiv, delar med sig av sina erfarenheter och varvar med frågor som är av hög kvalitet. Hon har ett genuint intresse för dig som person och den situation du befinner dig i.

”Rolf is a great mentor. He`s been guiding me in many years through challenges in work and personal life with interest and life wisdom. Always sharp and supportive but also not afraid to ask the tough questions.”

Mats Andersson, Owner and CEO, The Grocery. (Sole agent worldwide Cheap Monday)

Management Coaching (MC)
Mellanchefen är kanske ett av de svårare uppdragen i en organisation. Rapportera till företagsledning, kommunicera till medarbetare. Här är du som chef välkommen att lyfta vilka arbetsrelaterade frågor du vill och även ta upp privata utmaningar. Vi vet sambandet mellan jobb och familj. Fungerar det hemma ökar möjligheten att göra ett bra jobb på sin arbetsplats. Och vice versa. Vi erbjuder inhouse-coaching för att öka effektiviteten.

“Rolf takes his work as a coach utterly seriously and has done an excellent job in a major leadership program. I can strongly recommend him as a coach and a professional leadership trainer.”

Rickard Hagtorn, Owner, Strategisk Utveckling AB

”Innan jag träffade Rolf tyckte jag att jag hade en god självinsikt. Jag visste var jag var och vart jag ville. Men tänkte att det fanns så mycket mer att ta reda på inom mig själv. Allt detta synliggjorde Rolf med mycket enkla men träffande frågor och uppgifter under de trevliga former som vi träffades. Jag var redan inne i en process där jag var på väg bort från mitt gamla jobb, men tack vara Rolf ”tog jag tag i ratten och styrde själv”. Dessa träffar är verkligen ett positivt minne som jag kan plocka fram för att ge mig själv ett inre leende.”

Jonas Wennerbeck, production manager, Euro Diagnostics

Team Coaching (TC)
Det finns en anledning till att team existerar. Ensam är inte stark. Vi som enskilda individer har inte alla kompetenser, talanger eller förutsättningar för att driva projektet eller företaget. Därför skapar vi team.
Vi ser över hur teamet kan bli ett Dream Team och tittar hur positiviteten påverkar just produktiviteten. Vår metod baserar sig på internationell forskning kring teams funktion och prestation. Och vi kan visa hur vi ökar effektiviteten med 20-25%.